شیراز، عفیف آباد، مجتمع حافظ، طبقه 2، واحد 4

یونیت داخلی وی آر اف LG به ظرفیت 24000Btu/hr مدل کاستی دوجهته

مشخصات محصول

  • یونیت داخلی وی آر اف LG به ظرفیت 24000Btu/hr مدل کاستی دوجهته

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top